Påmelding Fet Aktiv

Fet IL Aktiv er et SFO tilbud for elever på 1.-4. trinn ved Garderåsen, Hovinhøgda og Riddersand skole

På Fet IL Aktiv har vi to avdelinger

  1. Fethallen brukes av elever fra Hovinhøgda og Garderåsen skole
  2. Eika Fet Arena brukes av elever fra Riddersand skole

Deltakerne blir hentet med buss og transport til Fethallen når skoledagen er slutt. Fet IL Aktivt holder åpent til klokken 17.00

Når elevene kommer til Fethallen eller Eika Fet Arena vil det bli tid til å spise mat før man skifter og gjør seg klar til dagens aktivitet. Barna må ha med medbrakt mat hver dag. Vi serverer litt frukt hver dag.

Det vil også være tid og mulighet til å gjøre lekser med bistand fra de voksne.

Fet IL Aktiv har fortløpende opptak på elever såfremt det er ledige plasser. Det er ''førstemann til mølla''.

Fet IL Aktiv tilbyr både fulltidsplasser og deltidsplasser. De som velger deltidsplass kan velge mellom 3 dager i uka og 4 dager i uka.

Plasspris:

Pris 5 dager: 3 400,-.

Pris 4 dager: 3 000,-

Pris 3 dager: 2 600,-

Hvis man ikke er medlem av Fet IL vil det tilkomme en årlig medlemsavgift for å være med på Fet IL Aktiv.

Det vil bli utarbeidet aktivitetsplaner per måned og aktivitetene vil bli tilpasset de mulighetene hver enkelt måned gir. Vi bruker Fethallen og Eika Fet Arena som base, men vi vil selvsagt også benytte oss av andre områder i og rundt hallen samt nærliggende områder som Hvalstjern om det er best for aktiviteten. I tillegg har vi tilgang til svømmehallen på Dalen skole, hvor det blir svømming en gang i uka.

Våre vedtekter: https://bit.ly/fetilaktiv-vedtekter

 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Firmanavn
E-post
 *
Mobil
 *
Alder
Kjønn
 *
Fødselsdato
   *
Foresatt 1 navn
 *
Foresatt 1 epost
 *
Foresatt 1 mobil
 *
Foresatt 2 navn
Foresatt 2 epost
Foresatt 2 mobil
Personnummer:
 *
Vi trenger personnummer til bruk for innmelding om rett til foreldrefradrag for barnepass på skattemeldingen. Vi trenger kun personnummer på en foresatt, men personnummeret på den oppgitte foresatte må være den samme som skal motta månedlig faktura
Skole:
 *
Klassetrinn:
 *
Plass:
 *
Kommentar/spesielle hensyn
 *