OBOS Fotballakademi

OBOS Fotballakademi

OBOS og Asker Fotball er stolte og glade – for å kunne gi ivrige fotball jenter og gutter i alderen 7 – 13 år en morsom, variert, og faglig utviklende spillerutviklingsaktivitet, utover klubb-treningene i barnefotballen.  

Man kan delta fra 1 til 5 dager per uke, og vi i Asker Fotball ønsker at dette skal stimulere 7-13 åringer til økt fotballglede og motivasjon til å øve mer og med bedre kvalitet.

Når man melder seg på og får plass på Akademiet, har man denne plassen inntil den sies opp (skriftlig) med epost til [email protected] – med 1- en måneds varsel.

Pris pr mnd med antall dager pr uke

1 dag 900,- kr | 2 dager 1490,- kr | 3 dager 1950,- kr | 4 dager 2250,- kr | 5 dager 2500,- kr

Pris for transport pr mnd med antall dager pr uke

Fra skole til Føyka;

1 dag 200,-  2-3 dager 300,- 4-5 dager 350,-

Fra skole til Føyka og tilbake til skole etter trening;

1 dag 300,-  2-3 dager 400,- 4-5 dager 500,-


Vi deler inn gruppene på de forskjellige dagene basert på barnas / familiens ønsker, men legger ikke skjul på at vi ønsker å samle mest mulig like grupper både mht. skole / alder / ferdighets- og konsentrasjonsnivå. 

Det betyr at vi kan velge og å sette sammen gutte eller jente-grupper, men også mixede grupper. På samme måte betyr at vi oftest har aldershomogene grupper, men og at noen kan trene med de som er eldre eller yngre enn seg selv basert på modenhets / ferdighetsnivå. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Firmanavn
E-post
 *
Fødselsdato
   *
Klasse / kategori
 *
Mobil
 *
Alder
 *
Kjønn
 *
Skole
 *
Klassetrinn ved oppstart
 *
Ønsket oppstartdato
 *
Antall dager pr uke
 *
Hvilke dager ønsker dere
 *
Transport
 *
Kan barnet fotograferes
 *
Navn Foresatt 1
 *
Mobil foresatt 1
 *
Epost foresatt 1
 *
Navn foresatt 2
Mobil foresatt 2
Epost foresatt 2
Adresse
 *
Postnummer
 *
Postadresse
 *
Kommentar