Hvor kan gående være trygge i Norge?

Møte på Litteraturhuset i Oslo, 27. juni, klokken 17-19.

Hvordan sikrer vi trygge og åpne fortau for gående i Norge?

Arrangør: Den norske fotgjengerforeningen www.gangfart.no

Velkommen til diskusjonsmøte med:

Johan Vasara, statssekretær i Samferdselsdepartementet
Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund
Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk

Innledninger ved President Geert van Waeg i Det internasjonale fotgjengerforbundet, og Stein Leikanger, styreleder i Fotgjengerforeningen.

Vi drøfter hvordan vi kan sikre at gående får den frisonen vi har krav på i norske byer og tettsteder. Hva må til før gåendes rett til trygge og åpne fortau og gangveier blir respektert?

Janecke Hagevik, styremedlem i Fotgjengerforeningen, vil komme med en appell og avsløre kommunene med Norges verste og beste forskrift for elsparkesykler! Mange kommuner skriver regler som er tilpasset utleiernes behov, ikke gåendes. Det er i strid med formålet for loven som ga dem råderett over utleierne. Hvilken kommune har skrevet forskriften som tar minst hensyn til gåendes behov? Det avsløres 27. juni.

Det er begrenset med plasser.

Du kan kjøpe billett til arrangementet eller tegne deg som medlem i fotgjengerforeningen. Medlemskap gjelder som billett.
Billett til arrangementet: NOK 100,-
Medlemskap: NOK 250,-
Du velger pris nederst i påmeldingsskjemaet. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon