Hvor kan gående være trygge i Norge?

Møte på Litteraturhuset i Oslo, 7. september.

Hvordan sikrer vi trygge og åpne fortau for gående i Norge?

Arrangør: Den norske fotgjengerforeningen www.gangfart.no

Velkommen til diskusjonsmøte med:

Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartementet
Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund
Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund
Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk

Innledninger ved President Geert van Waeg i Det internasjonale fotgjengerforbundet, og Stein Leikanger, styreleder i Fotgjengerforeningen.

Vi drøfter hvordan vi kan sikre at gående får den frisonen vi har krav på i norske byer og tettsteder.
Hva må til før gåendes rett til trygge og åpne fortau og gangveier blir respektert?

Flere norske kommuner har laget forskrifter som er i strid med formålet til Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Vi ser på problemet og kommer med forslag til hva som må til for at kommunene skal "bidra til trygge og fremkommelige offentlige rom".

Det blir rapport om forholdene i Stockholm og København, som er blitt fotgjengerparadis sammenlignet med norske byer, etter at politikerne i begge land har tatt grep.

Det er begrenset med plasser.

Du kan kjøpe billett til arrangementet eller tegne deg som medlem i fotgjengerforeningen. Medlemskap gjelder som billett.
Billett til arrangementet: NOK 100,-
Medlemskap: NOK 250,-
Du velger pris nederst i påmeldingsskjemaet. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon